Ekonomi

När ska man använda en kontokredit från Flexkontot?

En revolverande kontokredit för konsumenter är ett flexibelt finansiellt verktyg. Det kan vara fördelaktigt att ansöka om ett sådant i flera olika situationer. Men när ska man då använda en kredit från Flexkontot? I denna artikel försöker vi att bena ut denna fråga genom att diskutera olika scenarier och användningsfall.

4 scenarier då du kan vilja använda en kredit från Flexkontot

Det kan ofta vara fördelaktigt att ansöka hos Flexkontot om en kontokredit i följande scenarier:

  • Medicinska nödsituationer. Plötsliga kostnader såsom tandläkarbesök och liknande kan ta vem som helst på sängen. En revolverande kredit kan fungera som ett ekonomiskt skyddsnät och ge dig omedelbar tillgång till pengar i händelse av en medicinsk nödsituation. Därmed kan du alltid känna dig trygg med att kunna betala för akuta tandläkarbesök och andra liknande kostnader som plötsligt kan uppstå.
  • Täppa igen gap i kassaflödet. Ibland kan det uppstå säsongsbetonade gap i kassaflödet. Detta gäller till exempel om du äger och driver ett mindre företag som på ett eller annat sätt är säsongsbetonat. Om din inkomst då fluktuerar mycket under vissa tider på året kan du använda en revolverande kontokredit för att täppa igen gapet. På så vis kan du fortsätta betala dina privata räkningar under de månader som din inkomst annars är lite mer skral.
  • Ta tillvara på investeringsmöjligheter. Kontokrediter kan inte bara användas för oförutsedda utgifter eller för att täppa igen gap i kassaflödet. Dessa krediter har även många fler användningsområden, såsom att göra det möjligt för dig att ta tillvara på investeringsmöjligheter. Det kanske plötsligt dyker upp en möjlighet för dig att göra en investering i en fastighet eller på aktiemarknaden. När så sker kan tidsfönstret vara knappt och du vill då snabbt kunna agera utan att först behöva likvidera andra tillgångar.
  • Betala planerade utgifter. Utöver oförutsedda utgifter och andra ändamål kan du även vilja använda en kredit från Kontokredit till att betala för planerade utgifter. Kanske ska du till exempel gifta dig eller arrangera någon annan typ av evenemang? Om så är fallet kan du använda krediten för att bekosta detta – du väljer själv vilket ändamål pengarna ska användas till.