Tjänster

Truckutbildning är en grundläggande del av kompetensutvecklingen inom många sektorer, särskilt inom lager och logistik. Detta är en process där individer får de kunskaper och färdigheter som krävs för att säkert och effektivt hantera olika typer av truckar. En kvalificerad truckutbildning är avgörande för att säkerställa en säker arbetsmiljö. Genom denna utbildning minskar riskerna för olyckor och skador, både på personer och material. Det bidrar också till att öka produktiviteten genom effektivare och säkrare truckhantering.

Innehållet i truckutbildningar

En standard truckutbildning täcker en rad olika områden, inklusive truckens konstruktion, säkerhetsrutiner, daglig tillsyn och praktisk hantering. Kursen ger deltagarna en gedigen förståelse för truckens funktioner samt de säkerhetsaspekter som är nödvändiga för att kunna hantera trucken på ett ansvarsfullt sätt.
Truckutbildning kombinerar teoretisk kunskap med praktiska färdigheter. Deltagarna får tillfälle att öva på att köra och hantera truckar under övervakning av erfarna instruktörer. Detta säkerställer att de kan tillämpa sin kunskap i verkliga arbetsmiljöer.

Certifiering och kompetensbevis

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller deltagarna ett kompetensbevis som intygar deras förmåga att hantera truckar. Detta bevis är ofta ett krav för arbete inom lager och logistiksektorn. Truckutbildningen kan anpassas för att täcka specifika trucktyper, beroende på deltagarnas arbetsbehov. Det finns olika klasser av truckar, och varje klass kräver specifik kunskap och färdigheter för säker hantering. Med den växande e-handeln och ökad efterfrågan på lager- och logistikpersonal, har behovet av kvalificerade truckförare ökat. En truckutbildning öppnar därför upp för fler jobbmöjligheter inom dessa sektorer.

Kontinuerlig uppdatering och utveckling

Truckutbildning är inte en engångshändelse utan kräver kontinuerlig uppdatering och utveckling av färdigheter. Teknologiska framsteg och förändrade arbetsmetoder gör att regelbunden fortbildning är nödvändig. Truckutbildning är en viktig investering för individer som vill arbeta inom lager och logistik. Det bidrar inte bara till personlig kompetensutveckling utan även till en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö. Genom att erbjuda en kombination av teoretisk och praktisk träning, förbereder truckutbildningen deltagarna för de utmaningar och möjligheter som finns inom branschen.

Tjänster

Genom att kombinera expertis inom fastighetsförmedling med en djupgående förståelse för företagsmarknaden, erbjuder företagsmäklarna en unik service för företagsägare som antingen vill sälja sitt företag eller hitta den perfekta lokalen för sin verksamhet.

Företagsmäklarens roll i affärsöverlåtelser

Lokalförmedling är en kritisk del av många företagsöverlåtelser. Rätt lokal kan vara avgörande för ett företags framgång, medan fel lokal kan begränsa tillväxt och kundtillströmning. Företagsmäklare som Servicemäklarna erbjuder en omfattande tjänst för att hitta lämpliga lokaler som uppfyller specifika krav och bidrar till företagets långsiktiga framgång.

De har expertkunskaper om lokala marknadsförhållanden och kan hjälpa företagsägare att navigera genom komplexa hyresavtal, förhandla om villkor och säkerställa att lokalen är lämplig för verksamhetens behov. Deras service sträcker sig från att identifiera potentiella lokaler, bedöma lokalers lämplighet, till att hantera förhandlingsprocessen med hyresvärdar och andra parter.

Företagsöverlåtelser: En komplex process

Företagsöverlåtelse är en multifasetterad process som kräver noggrann planering och expertis. Servicemäklarna erbjuder en helhetslösning som inkluderar allt från företagsvärdering och marknadsanalys till skapandet av försäljningsstrategier och hantering av juridiska processer. De hjälper företagsägare att förstå värdet på deras företag och marknaden de opererar inom, och skapar en skräddarsydd strategi för att locka rätt köpare. En annan viktig aspekt av deras tjänst är att de aktivt arbetar med att marknadsföra företaget till potentiella köpare. Detta innebär inte bara att skapa attraktiva försäljningsmaterial, utan också att använda deras omfattande kontaktnät för att hitta lämpliga köpare. Genom att kombinera traditionella och digitala marknadsföringsstrategier ser de till att företaget når rätt publik.

Juridisk kompetens vid företagsmäklare i Stockholm

När det kommer till kontraktsutformning och juridiska aspekter av en företagsöverlåtelse, erbjuder Servicemäklarna värdefull expertis. De ser till att alla juridiska dokument är korrekta och i linje med gällande lagstiftning. De kan också ge råd kring finansiella aspekter, som att fastställa köpeskilling och hantera depositioner.
Deras roll omfattar även att agera som medlare mellan köpare och säljare, och att förhandla villkor som är tillfredsställande för alla inblandade. Detta innefattar att arbeta med hyresvärdar, myndigheter och andra nyckelparter för att säkerställa en smidig övergång.

Kundfokus och individuella behov

Vad som gör Servicemäklarna unika är deras förmåga att erbjuda skräddarsydda lösningar som är anpassade efter varje kunds unika behov. De förstår att varje företagsöverlåtelse är unik, och de anpassar sina tjänster därefter. Genom att ta sig tid att förstå varje kunds unika situation, kan de erbjuda lösningar som bäst uppfyller deras specifika behov och mål. Besök Servicemäklarna vid behov av företagsmäklare i Stockholm.

Tjänster

Använd magasinering i Linköping när du flyttar

Processen att flytta mellan två bostäder kan vara komplex, inte minst när det finns ett tidsmässigt glapp mellan utflyttning och inflyttning. I ett sådant fall kan du vilja använda dig av magasinering i Linköping i samband med flytten. Genom att göra detta kan du under en tillfällig tid stuva undan ditt bohag i ett magasin. När det sedan är dags för inflyttningsdagen kan du sedan ta fram föremålen igen och flytta dessa till din nya bostad. Läs mer om fördelarna med detta upplägg nedan!

3 fördelar med att använda sig av magasinering i Linköping

Fördelarna med att använda sig av magasinering i Linköping i samband med en flytt är att du på så vis kan:

 • Överbrygga det tidsmässiga gapet. Användningen av ett magasin gör det möjligt för dig att överbrygga det tidsmässiga gap som ibland kan uppstå mellan utflyttning och inflyttning. Genom att göra detta slipper du behöva lösa denna komplexa ekvation på något annat sätt. Istället kan du i lugn och ro magasinera ditt bohag tills det är dags att flytta det vidare till din nya bostad.
 • Förenkla flytten av ditt bohag. Ett annat skäl att använda sig av magasinering i Linköping kan vara för att förenkla själva flytten av ditt bohag. När du går igenom dina föremål i samband med att du packar ner dessa kanske du inser att det finns föremål som du vill spara men kanske inte förvara i din nya bostad. Om så är fallet kan du magasinera dessa under en antingen tidsbegränsad eller mer långsiktig period, för att på så vis förenkla flytten av bohaget och inte överbelamra den nya bostaden.
 • Skala ner ditt bohag till en rimlig storlek. Ett annat scenario då du kan vilja magasinera en del av ditt bohag är då du flyttar till en mindre bostad. När du gör detta kanske du inte har möjlighet att förvara alla dina tillhörigheter i den nya bostaden. I sådana fall kan du välja att skala ner bohaget lite grann och magasinera det som inte får plats tills vidare. Sedan kan du själv välja om du vill förvara föremålen på detta sätt eller enbart under en viss tid tills du säljer eller donerar dem.
Tjänster

Vad menas egentligen med spotpris på el?

De förhållandevis höga elpriserna är någonting som många hushåll och företag bekymrar sig över. Dessa priser har trots allt en större inverkan på budgeten idag än vad de hade för bara några år sedan. Därför följer många med spänning det spotpris på el som fluktuerar och förändras från timme till timme. Det är nämligen detta som i hög utsträckning påverkar hur dyr elen faktiskt blir, timme för timme och dag för dag.

Elpriset fluktuerar från timme till timme och varierar över tid

När man pratar om spotpris på el syftar man på det aktuella pris som gäller just här och nu för elen. Det finns en process som används för att avgöra hur mycket elen ska kosta vid en specifik tidpunkt. Den har nämligen inte ett fast pris som inte fluktuerar över tid. Därmed skiljer sig priset inte bara åt mellan olika månader eller år utan även från vecka till vecka, från dag till dag och från timme till timme.

Den viktigaste drivkraften i processen är den aktuella tillgången och efterfrågan på marknaden. Därför kan elpriset svänga en hel del utifrån ett antal olika faktorer. Läs vidare för att få reda på vilka några av dessa är!

Två viktiga faktorer som påverkar dagens spotpris på el

Som vi redan har nämnt finns det flera faktorer som påverkar det aktuella spotpris på el som gäller just här och nu. Till dessa hör:

 • Energimixen. En av de viktigaste faktorerna som påverkar priset är den energimix som finns här i landet. Ett land med större mängder förnybara energikällor, såsom solkraft och vindkraft, kan tidvis ha ett lite lägre elpris. Detta beror på att dessa källor inte har de kostnader som vissa fossila energislag har. Å andra sidan kan priset också svänga mer beroende på hur mycket det blåser och andra yttre faktorer.
 • Vädret. Som redan har nämnts är vädret en annan viktig faktor som påverkar elpriset. Detta gäller inte bara när det kommer till själva elproduktionen utan även till konsumtionen. För i samband med värmeböljor eller köldknäppar förändras konsumtionsbeteendet hos hushåll och företag. Detta kan leda till att spotpriset ibland skjuter i höjden.
Tjänster

Väldigt populärt att genomgå en fuktboost i Göteborg

Funderar du på att genomgå en behandling i form av en fuktboost i Göteborg? Detta kan vara ett bra val om du vill få en mer len och fast hy genom bara ett nålstick. Samtidigt har behandlingen även en rad andra fördelar, såsom att du inte behöver avsätta tid för att återhämta dig från den. Läs vidare för att lära dig mer!

4 saker som du bör känna till om att genomgå en fuktboost i Göteborg

Du kanske har hört att det finns skönhetskliniker som erbjuder dig en fuktboost i Göteborg? Däremot kanske du känner dig desto mer osäker på vad detta egentligen är och huruvida denna behandling är någonting för dig? Vad vi kan säga om behandlingen och de produkter som används rent generellt är att:

 • Du inte rekommenderas att injicera dig själv hemma. De produkter som används lämpar sig inte särskilt väl för injicering på egen hand hemma. Du bör istället uppsöka en lokal skönhetsklinik som är duktiga på dessa behandlingar och vet hur produkterna ska användas. På så vis kan du låta dig behandlas på ett tryggt och säkert sätt samt säkerställa att du får det resultat som du eftersträvar.
 • Behandlingen ger en ljusare, fastare och lenare hy. Detta är en ganska ny typ av produkt och behandling som utlovar en ljusare, fastare och lenare hy. Däremot ska du samtidigt slippa den stelhet och de övriga nackdelar som behandlingar med Botox eller fillers vanligtvis resulterar i.
 • Den påverkar inte ditt ansikte på något negativt sätt. I grund och botten fungerar behandlingen på så vis att den får din hud att både se bättre ut och kännas på ett trevligare sätt. Däremot förändrar den inte ditt ansiktes form eller volym. Inte heller ansiktsmusklernas rörelse påverkas av behandlingen.
 • Behandlingen har snabbt blivit väldigt populär. Det har blivit väldigt populärt att genomgå en fuktboost i Göteborg. Faktum är att denna behandling numera är en av de mest bokade skönhetsbehandlingar i såväl staden som i landen i övrigt. Med tanke på de många fördelarna finns det också goda skäl till att så är fallet!

Om du vill veta mer om denna behandling rekommenderar vi att du kontaktar din lokala skönhetsklinik för att boka en konsultation!

Tjänster

Ängelholm i nordvästra Skåne är något av ett Mecka för sommargäster som söker sol och bad längs stadens långa sandstränder, men här finns betydligt mer än så att stanna för. Staden har ett charmigt centrum med restauranger och kaféer som håller öppet hela året. Därtill är det nära till naturupplevelser både vid havet och i skogen och en välskött hembygdspark med olika djur av lantras som är spännande för små och stora besökare. Strax utanför Ängelholm finns även flera vackra byar som har sitt ursprung som fiskelägen, därav är bostäderna kustnära och idag vet fastighetsmäklarna om att husen här är hett eftertraktade för sin fantastiska utsikt och sitt rofyllda läge.

Fem favoriter i Ängelholm

Kring Ängelholm finns mycket vacker natur, men även kulturupplevelser som är värda att stanna upp och insupa. Här finns en fastighetsmäklare i Ängelholm som erbjuder tjänster för den som vill sälja eller köpa.

 • Strosa längs strandkanten i Skälderviken medan vågorna rullar in mot sanden. Är det sommar kan upplevelsen behöva kompletteras med en kulglass från Engelholmsglass.
 • Testa att blåsa i en lergök och skapa en melodi! Ängelholm är en gammal keramikstad tack vare ler-rik jordmån, och lergöken är något av stadens signum.
 • Gör en utflykt på den slingrande Rönne å med kanot, i en båt eller på flotte. Glid fram under lövverket och njut av stillheten som råder i det långsamt flytande vattnet.
 • Besök de gamla lokstallen på Järnvägens museum. Ängelholm har faktiskt en av få lokförar-utbildningar, och staden har en stark koppling till tågväsendet.
 • Besök Djurholmens strövområde strax utanför Ängelholm för en dagsvandring. Ta med rejäla skor och kläder efter väder, och glöm inte att packa en god matsäck.

Anlita en lokalt förankrad mäklare

Det finns många fördelar med att vända sig till en fastighetsmäklare som har god kännedom om bygden. Förutom såklart att den har en förmåga att guida spekulanterna hela vägen till en lämplig bostad, så har en hemkär mäklare ofta byggt upp ett gott kontaktnät och har en lista på spekulanter som är intresserade om det kommer upp ett visst objekt till försäljning. Det utgör en trygghet för den som funderar på att flytta till en ny bostad inom kommunen, då försäljning av den befintliga bostaden oftast går mycket smidigt.

Tjänster

Att kunna vara flexibel i sitt arbete är nog viktigt för de allra flesta; att få varierande arbetsuppgifter och ständigt få nya erfarenheter. Därför kan det vara attraktivt att jobba som konsult, där man ges möjligheten att arbeta på olika ställen under olika lång tid. En stafettläkare är en läkare som sysslar med just detta; en läkare som arbetar som konsult. Beroende på kompetens och behov kan dessa läkare bli placerade på massor av olika ställen i landet, både under korta eller lite längre perioder. Vanligast är det med mycket korta perioder, där läkaren inte får möjlighet att skapa starka relationer med sina patienter.

Behovet av stafettläkare ökar

Antalet läkare som blir en stafettläkare, eller hyrläkare som det också kallas, har ökat under de senaste åren i Sverige. Detta beror framförallt på den urbanisering som pågår i landet och i andra delar av världen, där allt fler söker sig till stora städer för arbete och bosättning. Resultatet blir en brist på arbetare inom många yrken, däribland läkare. På så sätt är det mycket meningsfullt att ha stafettläkare tillgängliga inom landet, då de kan tillfredsställa de behov som finns i glesbygden. Utan dessa flexibla arbetare finns det risk att glesbygden totalt dör ut.

Kritik mot användning av stafettläkare

Allteftersom antalet stafettläkare har ökat, så har mer och mer kritik kommit till yrket och dess påverkan på vården i stort. Fördelar inkluderar sådant som mer flexibilitet för arbetstagaren, och möjlighet att täcka vakanser inom sjukvårdsplatser där behovet är stort, till exempel inom glesbygden. Några nackdelar är:

 • Minskad patientsäkerhet. Med större ruljans på läkare kan man inte längre garantera att patienten behåller samma läkare under en större period, vilket kan vara en nackdel för patientens trygghet och välmående.
 • Många uppsägningar. Läkare som blir stafettläkare måste naturligtvis säga upp sig på sin dåvarande arbetsplats, vilket kan skapa stora problem inom sjukvården. Sjukhus och vårdcentraler kan få plötslig brist på läkare eller sjuksköterskor, och behöver ägna många resurser till att hitta nya anställda.
 • Ojämlik lönesättningar. Som en ond cirkel leder uppsägningar till ett större behov av att anställa just stafettläkare, som då kan hoppa in för de som sagt upp sin tjänst. Däremot är stafettläkare dyrare på grund av att anställningen sker genom bemanningsföretag vilka tar en särskild avgift. Dessutom kräver stafettläkare ofta högre lön på grund av mer flexibla arbetsvillkor, vilket skapar en obalans mellan löner för fast anställda och stafettläkare.
Tjänster

Appfix är en mobilreparatör som huserar i Borås. De specialiserar sig på att reparera mobiltelefoner och surfplattor av olika märken och modeller. Men en av de saker som får företaget att verkligen sticka ut från mängden är den nivå som deras kundservice håller. För som kund kan du välja mellan att besöka butiken eller att låta personalen serva dig i din bil. Ja, du läste rätt – du behöver inte ens kliva ur din bil för att hämta eller lämna din mobiltelefon!

Appfix har dessutom sin serviceverkstad placerad centralt i Borås. Från detta centrala läge har företaget verkat sedan 2011. I 10 års tid har de alltså felsökt och reparerat surfplattor och mobiltelefoner. Så om du har några som helst problem med din smartphone eller surfplatta och bor i Boråsområdet bör du definitivt besöka dem för en professionell felsökning och bedömning av skadan!

Appfix lagar både iOS- och Android-enheter

Undrar du vilka mobiltelefoner och surfplattor Appfix kan laga? På deras hemsida https://www.appfix.se/ kan du hitta en komplett lista över de märken och modeller som de felsöker och servar. Vi kan redan nu avslöja att det rör sig om såväl iOS- som Android-enheter. Så oavsett om du har en iPad eller iPhone eller någon annan surfplatta eller smartphone kan de hjälpa dig.

Dessa är några exempel på de modeller som du kan få felsökt och reparerad hos Appfix:

 • Apple iPhone 5
 • Apple iPhone 6
 • Apple iPhone 7
 • Apple iPhone 8
 • Apple iPhone X
 • Apple iPhone 11
 • Apple iPhone 12
 • Apple iPad, iPad Pro och iPad Mini
 • Huawei P9
 • Huawei P10
 • Huawei Honor 8
 • Huawei Honor 9
 • Huawei P20 och P20 Pro
 • Huawei P30 och P30 Pro
 • LG G3
 • LG G4
 • LG G5
 • OnePlus One
 • OnePlus 3
 • OnePlus 5
 • OnePlus 6
 • Samsung Galaxy S7
 • Samsung Galaxy S8
 • Samsung Galaxy S9
 • Samsung Galaxy S10
 • Samsung Galaxy S20
 • Samsung Galaxy S21
 • Samsung Note 9
 • Samsung Note 10
 • Samsung Note 20
 • Sony Xperia XZ2
 • Sony Xperia XZ3

Som du märker kan de reparera alla de vanliga märken och modeller på smartphones och surfplattor som florerar i samhället idag!

Tjänster

Företag inom telemarketing erbjuder i regel flera olika tjänster inom outsourcad support. Detta för att underlätta så mycket som möjligt för deras kunder. En allt mer växande del företag väljer att aktivera livechat på sin hemsida. Något som blir enklare och möjligt just via outsourcad support.

Att finnas till när kunden har frågor

En kund som går in i en fysisk butik har alltid personal att tillfråga om det uppstår några frågor. Detta oavsett om det handlar om en bilaffär eller en modebutik. Personalen är kunnig och hjälpsam samt kan guida kunden till rätt köp. En hjälp på vägen helt enkelt – vilket ökar konverteringen (hur många som handlar av de som kommer in i butiken). Hjälpen nås även nästan alltid inom ett par minuter.

En kund som går in på en E-butik har inte alltid samma support. Om det uppstår frågor kan personen behöva skicka ett mail – som är omöjligt att veta när det blir besvarat. Ett alternativ är att söka upp telefonnumret och ringa. Betydligt enklare är det om E-butiken har chat direkt på hemsidan. Ett snabbt, enkelt och användarvänligt sätt att kommunicera med supporten.

Livechat via outsourcad support

Att välja livechat via outsourcad support innebär att ett telemarketingföretag har hand om chatfunktionen på hemsidan. Efter utbildning på produkter/tjänster som säljs, samt plattformen, kan de guida besökaren till rätt produkt, svara på enklare frågor och bistå med hjälp. Detta kan ske näst intill dygnet runt utan att kostnaden blir i närheten av att anställa egen kundsupport dygnet runt.

Vad kostar det?

Vad outsourcad support kostar beror på vilka olika tjänster som beställs. Ofta ges ett lägre totalpris om flera olika tjänster beställs än om dessa beställts separat. Det kan även finnas en rad olika upplägg. Exempelvis:

 • Fast pris + Rörlig per chat
  Företaget kan exempelvis betala 8000 kr per månad och i dessa ingår livechat ett visst antal timmar per dag. Dessutom exempelvis 40 chatsamtal. Därefter uppkommer en rörlig kostnad på chat. Som med de flesta tjänster är startkostnaden störst varpå de kommande rörliga kostnaderna blir lägre.
 • Obegränsad support
  Självklart blir det dyrast med obegränsad support men för vissa företag finns inget alternativ. Det beror helt på vilken service som förväntas kunna ges till kunder och leverantörer.
Tjänster

Det finns många fördelar med att gå en uglkurs, inte minst att man som deltagare får chansen att utveckla flera olika sidor av sig själv och sitt ledarskap. Det är såklart också syftet – ugl står nämligen för utbildning av grupp och ledare och detta är en väldigt populär kurs. Här kan du läsa mer om några av dom saker som kan förbättras genom att delta i en sådan kurs.

Ledaregenskaper förbättras i ugl kurs

Hur blir man en bra ledare och vilka bra och mindre bra ledaregenskaper har du? Det är lätt att fastna i invanda mönster i sin yrkesroll och det är alltid bra att utvecklas. En uglkurs fokuserar som sagt till stor del på att utveckla ledarskap och man får många bra verktyg att ta med sig tillbaka till sin arbetsplats.

Kommunikationsförmåga

Att ha en god kommunikationsförmåga är viktigt nästan oavsett vilken typ av yrke man har men kanske särskilt om man har en ledarroll av något slag. En god kommunikation kan man även ha god nytta av i privatlivet och detta är en av dom saker man arbetar med att förbättra under en uglkurs.

Konfliktlösning

Att kunna ge och ta feedback på ett bra sätt är otroligt viktigt, inte bara i yrket utan också privat. Att kunna hantera konflikter på ett bra sätt är också viktigt och något som chefer och personer i andra ledarrollen kan tvingas hantera då och då. I en uglkurs jobbar man både med att ge och ta feedback, samt att lära sig mer om konfliktlösning.

Självkännedom

Den som deltar i en kurs där man bland annat tar sig en närmare titt på sina egna personliga egenskaper och ledaregenskaper kommer nästan garanterat att lära sig en hel del om just sig själv. Kanske får du självkännedom om en av dina sämre sidor som du behöver jobba med, eller så inser du att ditt sätt och din ledarstil är bra som den är.

Så gör du för att delta i en uglkurs

Känner du dig manad att utvecklas i din roll som ledare kan en uglkurs vara ett bra verktyg. Kurserna ges löpande runt om i hela landet och går att boka direkt via internet, på en plats och tidpunkt som passar bäst. Tänk på att boka ett tag i förväg eftersom kurserna är populära! Förutom ovan nämnda punkter går man även in på följande:

 • Problemlösning
 • Hur olika ledarskapsstilar kan se ut
 • Hur en grupps utveckling kan kännas igen