Om

Välkommen att följa en blogg om näringslivet i Sverige. Genom att samtliga artiklar är kategoriserade kan du lätt hitta den kategori som passar bäst:

 • Arbetsmarknad
  Artiklar med fokus på hur arbetsmarknaden ser ut idag men även hur den förväntas ändras över tid. Hur kan behovet hos företagen matchas med utbildningar, kompetens och lagar? Vad krävs det för att arbetsmarknaden ska vara tillgänglig för så många som möjligt? Här hittas artiklar kring jämställdhet, arbetskraftsinvandring, LAS m.m.
 • Det digitala näringslivet
  Näringslivet blir mer och mer digitalt. Ett stort antal företag har enbart digital verksamhet vilka hittas inom allt från betalningslösningar och spelindustrin till kommunikation och avtal. Ändå är det bara början. Hur kan det digitala näringslivet ändra vårt samhälle framöver?
 • Företagsklimat
  Svenskt Näringsliv gör årligen en undersökning kring hur företagsvänliga kommunerna är runt om i Sverige. Det är något vi följer på nära håll och gärna låter olika aktörer kommentera. Det påvisar även varför inte företagandet utvecklas i tillräckligt stor utsträckning i vissa områden.
 • Lagar och riktlinjer
  Följ utvecklingen kring lagar och riktlinjer som därmed tydligt påverkar företag inom olika branscher.

Mer om oss

Vi som skriver på denna blogg följer svenska näringslivet på nära håll. Både genom att vi är företagare och medlemmar i branschorganisationer som arbetar för ett förbättrat lokalt företagsklimat. Läs mer om oss två under våra egna presentationer.