Ekonomi

Tidigare anmärkningar kan accepteras av vissa långivare

Vi lever i en tid och värld där den ekonomiska stabiliteten ofta balanserar på en skör tråd. Därför är behovet av flexibla lånemöjligheter idag mer påtagligt än någonsin tidigare. För personer som har drabbats av ekonomiska bakslag är det till exempel viktigt att anmärkningar kan accepteras av långivare. Detta för att de ska få en chans till ekonomisk återhämtning.

Anmärkningar kan accepteras av långivarna i vissa fall

Betalningsanmärkningar ses traditionellt sett som ett hinder för att få lån. Men i en föränderlig ekonomisk miljö kan livssituationer som bekant förändras snabbt. Därför finns det nu långivare som anser att dessa anmärkningar kan accepteras i vissa fall. Denna förändring bygger på insikten om att en person inte enbart bör definieras av sitt förflutna. Istället är det viktigt att även kunna se till den nuvarande och framtida ekonomiska potentialen.

De långivare som accepterar kunder med betalningsanmärkningar gör ofta en mer nyanserad bedömning av din låneansökan. De tar bland annat hänsyn till följande punkter:

 • Nuvarande ekonomisk ställning. Bedömningen fokuserar på den nuvarande inkomsten och förmågan att betala tillbaka lånet.
 • Alternativa kreditupplysningar. Istället för traditionella kreditupplysningsföretag som UC används alternativa källor. Dessa kan ge en mer heltäckande bild av en persons ekonomiska situation.
 • Flexibla lånevillkor. Lånen är ofta utformade för att vara mer anpassningsbara. Till exempel kan det erbjudas möjligheter att göra mindre uttag och att bara betala ränta på det använda beloppet.

Så går ansökningsprocessen generellt sett till

Överväger du att ansöka om ett lån där anmärkningar kan accepteras av långivaren? Då är det viktigt att känna till hur ansökningsprocessen går till. Generellt sett är upplägget följande:

 1. Ansökan. Du gör snabbt och smidigt din ansökan på nätet.
 2. Kreditprövning. Långivaren gör en kreditprövning som inte enbart grundas på de traditionella kriterierna.
 3. Godkännande. Förutsatt att du uppfyller långivarens kriterier kan du få möjlighet att låna pengar.
 4. Utbetalning. Utbetalningen av lånet sker vanligtvis direkt till ditt bankkonto.

Tänk på att det kräver ett ansvarsfullt förhållningssätt när du väljer att ta ett lån. Det är viktigt att säkerställa att lånet kan hanteras inom ramen för din ekonomiska situation. Detta för att du ska kunna undvika att försätta dig i ytterligare ekonomiska svårigheter.

Ekonomi

När ska man använda en kontokredit från Flexkontot?

En revolverande kontokredit för konsumenter är ett flexibelt finansiellt verktyg. Det kan vara fördelaktigt att ansöka om ett sådant i flera olika situationer. Men när ska man då använda en kredit från Flexkontot? I denna artikel försöker vi att bena ut denna fråga genom att diskutera olika scenarier och användningsfall.

4 scenarier då du kan vilja använda en kredit från Flexkontot

Det kan ofta vara fördelaktigt att ansöka hos Flexkontot om en kontokredit i följande scenarier:

 • Medicinska nödsituationer. Plötsliga kostnader såsom tandläkarbesök och liknande kan ta vem som helst på sängen. En revolverande kredit kan fungera som ett ekonomiskt skyddsnät och ge dig omedelbar tillgång till pengar i händelse av en medicinsk nödsituation. Därmed kan du alltid känna dig trygg med att kunna betala för akuta tandläkarbesök och andra liknande kostnader som plötsligt kan uppstå.
 • Täppa igen gap i kassaflödet. Ibland kan det uppstå säsongsbetonade gap i kassaflödet. Detta gäller till exempel om du äger och driver ett mindre företag som på ett eller annat sätt är säsongsbetonat. Om din inkomst då fluktuerar mycket under vissa tider på året kan du använda en revolverande kontokredit för att täppa igen gapet. På så vis kan du fortsätta betala dina privata räkningar under de månader som din inkomst annars är lite mer skral.
 • Ta tillvara på investeringsmöjligheter. Kontokrediter kan inte bara användas för oförutsedda utgifter eller för att täppa igen gap i kassaflödet. Dessa krediter har även många fler användningsområden, såsom att göra det möjligt för dig att ta tillvara på investeringsmöjligheter. Det kanske plötsligt dyker upp en möjlighet för dig att göra en investering i en fastighet eller på aktiemarknaden. När så sker kan tidsfönstret vara knappt och du vill då snabbt kunna agera utan att först behöva likvidera andra tillgångar.
 • Betala planerade utgifter. Utöver oförutsedda utgifter och andra ändamål kan du även vilja använda en kredit från Kontokredit till att betala för planerade utgifter. Kanske ska du till exempel gifta dig eller arrangera någon annan typ av evenemang? Om så är fallet kan du använda krediten för att bekosta detta – du väljer själv vilket ändamål pengarna ska användas till.
Ekonomi

Hos Brixo lånar många kunder 5 000 till 10 000 kr

I den stora och breda finansvärlden har långivarna en viktig roll när det kommer till finansiering. Det är nämligen dessa aktörer som tillhandahåller de finansiella produkter som möjliggör för privatpersoner och företag att investera och frodas. En plattform för digitala lån som har fått mycket uppmärksamhet på sistone är den som Brixo tillhandahåller. Denna aktör har karvat ut en egen liten del av lånemarknaden där de erbjuder sina kreativa och innovativa lösningar.

En intressant fakta om denna långivare är att de flesta av deras kunder väljer att låna mellan 5 000 och 10 000 kr. Detta skvallrar lite grann om de svenska konsumenternas behov och köpvanor. Så varför är just detta intervall så populärt? Läs vidare så får du svaret!

3 populära sätt att spendera de pengar som man lånar av Brixo

Som vi redan har nämnt väljer de flesta kunder hos Brixo att låna mellan 5 000 kr och 10 000 kr. Denna information har vi tagit del av genom att besöka företagets webbplats på https://brixo.se/. Anledningen till att just detta intervall är så populär har att göra med de många användningsområden som lånade pengar inom detta spann kan ha. Till exempel kan pengarna användas för:

 • Akuta utgifter. Ibland händer det oförutsägbara och bilen eller tvättmaskinen går sönder. Då kan man som konsument behöva låna pengar för att kunna reparera eller köpa nytt. Genom att ta ett lån på mellan 5 000 kr och 10 000 kr kan man ofta få möjlighet att göra just detta.
 • Resekostnader. Vi svenskar gillar att resa ut i världen och upptäcka fjärran länder. Därför är det inte särskilt förvånande att många svenskar väljer att låna pengar för att kunna finansiera sina utlandsresor. Det kan handla om att man vill finansiera allt från själva resan till boendet, maten och underhållningen. 5 000-10 000 kr räcker ofta ganska långt när det kommer till en weekendresa eller kortare semesterresa.
 • Mindre renoveringar. Ett annat populärt sätt att använda de lånade pengarna är att finansiera en mindre renovering. Det kan handla om nya möbler, lite ny färg på väggarna eller någon annan mindre åtgärd som gör hemmet lite trevligare att bo i.
Ekonomi

Jämför hästförsäkring – så gör du

Att äga en häst är för dom flesta ganska kostsamt, även i dom fall där hästen får vara frisk under hela sitt liv. Dessvärre är det ingen garanti och det är en av anledningarna till att det är viktigt att ha en riktigt bra försäkring. Det kan kännas svårt att hitta rätt i försäkringsdjungeln men nedan följer några tips att ha i åtanke när du jämför hästförsäkring.

Viktigt att kolla på när du jämför hästförsäkring

Att jämföra hästförsäkringar är inte helt enkelt – det finns mycket värt att kolla upp och dom många försäkringbolagen kan skilja sig åt på flera olika sätt. Det finns dock några särskilt viktiga punkter att kolla närmare på, så som:

Veterinärvårdsförsäkring

En veterinärvårdsförsäkring utgör grunden för alla typer av djurförsäkringar – så även för hästar. Ersättningsskyddet varierar från ca 40 000 – 180 000 kronor beroende på hur omfattande försäkringen är samt även utifrån olika egenskaper hos den aktuella hästen:

 • Ålder
 • Ras
 • Eventuell tidigare sjukdomshistorik

När du jämför hästförsäkring kommer du märka att många bolag erbjuder olika paket, till exempel ”grund”, ”special” och ”premium”. Det mest omfattande alternativet har förstås en högre premie, men ger också ersättning för fler typer av undersökningar, behandlingar och annat.

Livförsäkring

När du jämför är det också bra att fundera kring om livförsäkring är nödvändigt eller inte. En häst är trots allt dyr att köpa och det är inte alltid möjligt att förutse sjukdomar eller olyckor. Om hästen skulle avlida kan en livförsäkring åtminstone ersätta dess marknadsvärde, vilket kan kännas som en liten tröst i allt det svåra.

Övrigt

Det viktigaste när du jämför hästförsäkring är att kolla vad som ingår i dom olika alternativen, samt fundera över vad som är viktigt för dig och din häst. Utöver det kan det också vara bra att ta en titt på priser och självrisker men även kundnöjdhet hos dom olika försäkringsbolagen. Ju fler jämförelser som görs, desto större är chansen att göra ett bra val.

Ta hjälp av jämförelsesidor

Ett annat tillvägagångssätt är att ta hjälp av en jämförelsesida som jämför hästförsäkring och andra djurförsäkringar. På så vis slipper du sitta och leta och lusläsa information från respektive försäkringsbolag – allt finns i stället samlat på samma ställe. Det gör det enklare att få en överblick av utbudet samt vad som skiljer sig, vilket minst sagt kan vara avgörande inför valet.

Ekonomi

När ett företag behöver kapital för att exempelvis genomföra större investeringar eller expandera på nya marknader finns flera vägar till finansiering. Vilken som är bäst beror delvis på företagets storlek, orsak till kapitalbehovet och bransch. Via denna sida finns jämförelser av lån till företag.

Banklån / Företagsobligationer

Företagslån är den vanligaste formen för finansiering. Det kan ske genom att ett lån tecknas på en bank eller att företaget ger ut företagsobligationer.
Företagsobligationer innebär att företaget lovar att återköpa obligationerna efter ett visst antal år och att en förutbestämd ränta betalas ut för denna period. Dessa obligationer kan sedan handlas via börsen – förutsatt att det är ett börsnoterat företag.

Aktieemission

Vill inte företaget öka sina skulder är ett alternativ att ge ut nya aktier – nyemission. Dessa aktier kan köpas av både nuvarande aktieägare och nya investerare. Inför en nyemission finns alltid information från företaget som förklarar vad pengarna förväntas användas till. Som investerare är det därmed viktigt att förstå orsaken till att emissionen sker då det kan vara avgörande för risknivå på investeringen.

Crowdfunding

Crowdfunding är en extrem flexibel form av finansiering. Företag kan presentera sin verksamhet på crowdfunding-plattformar varpå både privatpersoner och företag kan välja att investera kapital. För detta kan företaget ge förmåner, aktier eller annat till investerarna. Det kan exempelvis vara:

 • VIP-pass som ger tillgång till extra förmåner
 • Lägre pris på ett antal produkter
 • Produkter eller tjänster till ett förutbestämt värde
 • Aktier

Lån från ägare (småbolag)

Ytterligare ett alternativ är att låna ut eget kapital till företaget. Detta sker framförallt när privatpersoner driver eget aktiebolag och behöver mer kapital till företaget. I dessa fall får personen även ta ut marknadsmässig ränta från företaget. Detta på samma sätt som en bank tar ränta på utlånat kapital.

Affärsänglar

Affärsänglar är investerare som investerar kapital mycket tidigt i ett företags tillväxtresa. De tar därmed en stor risk men kan i gengäld få en mycket hög avkastning. Affärsänglar bidrar generellt inte enbart med kapital utan även med kunskap och nätverk som därmed kan hjälpa företagen att växa.
Även om en affärsängel tror på affärsidén så kan de alltså tacka nej till investering om de anser att de inte kan bidra med tillräckligt mycket kunskap och kompetens. Dessa kan även välja att sälja av sin del av företaget när det vuxit sig så stort att större investerare är beredda att ta över.

Ekonomi

Det kan kännas både frustrerande och skrämmande att få ett negativt besked på en låneansökan. Ditt företag kanske är i skriande behov av ett företagslån för att kunna fortsätta existera. Som tur är faller dock de flesta skäl till att låneansökningar avslås in i något av ett fåtal fack. Därför kan det vara enkelt att stärka möjligheterna att få ett positivt besked nästa gång. Nedan går vi igenom några av de vanligaste skälen till att företags låneansökningar avslås.

Vanliga anledningar att ansökningar om företagslån avslås

Till de vanligaste anledningarna att ansökningar om företagslån avslås hör att:

 • Kreditvärdigheten är låg. Det är viktigt att ditt företag har en god kreditvärdighet för att det ska kunna få låna pengar. En högre kreditvärdighet indikerar nämligen för långivare att ditt företag har en god förmåga att återbetala lånet. Det motsatta gäller alltså om kreditvärdigheten istället är låg. Därför är detta en viktig faktor som många banker och andra långivare tar hänsyn till när de granskar din ansökan och gör sin bedömning.
 • Historiken är kort. Långivare är vanligtvis försiktiga med att låna ut pengar till mer eller mindre nystartade företag. Därför kan det ligga dig i fatet om ditt företag har en kort historik. Har företaget inte varit verksamt i mer än några månader kan det med andra ord vara svårt att få lån på grund av detta. Orsaken är helt enkelt att långivaren har svårt att bedöma hur väl ditt företag går om historiken är kort.
 • Kassaflödet är begränsat. En annan viktig faktor som många banker har med i sin beräkning är ditt företags kassaflöde. De vill gärna se att det strömmar in mer pengar i företaget än vad som läcker ut från detsamma. Så om kassaflödet är begränsat och företaget har en begränsad intäktssida kan detta vara ett stort hinder. Ett bättre alternativ kan då vara att försöka sälja fakturor istället – även för detta behöver du dock ha en viss försäljning i ditt företag.
 • Ansökan är ofullständig. Det är såklart viktigt att din ansökan är fullständig och korrekt. Så om den är ofullständig är detta en vanlig anledning till att din ansökan om ett företagslån avslås.
Ekonomi

Amerikaner köper färre nya fordon. Det visar en analys av första kvartalets försäljningssiffror som J. D. Power gjort. Företaget har analyserat data från amerikanska biltillverkare och återförsäljare under det första kvartalet 2019. Studien visar att försäljningen under det första kvartalet uppskattningsvis var 16,7 miljoner fordon. Siffrorna kan komma att uppdateras eftersom vissa biltillverkare rapporterar först senare i veckan. Det verkar som att försäljningen under det första kvartalet var den lägsta sedan det fjärde kvartalet 2014. Då beräknade undersökningsbolaget Autodata att försäljningstakten var 16,69 miljoner fordon.

Större delen av bilindustrins chefer har förutspått att 2019 kommer att bli det första året sedan 2014 då den årliga försäljningen i USA kommer att falla under 17 miljoner fordon. Flera faktorer, inklusive antalet nya fordon som sålts de senaste åren, högre räntor och högre kostnader för billån förväntas få vissa potentiella köpare att tänka om. Men J.D. Power säger att det inte betyder att försäljning och vinster kommer att minska för biltillverkarna. Datat visar nämligen också på ett skifte från mindre lönsamma bilar till de mycket dyrare SUV:arna och pickups. Medan försäljningssiffrorna för nya fordon minskade under första kvartalet fortsatte marknaden för begagnade fordon att växa. Den ökade med 5,3 procent jämfört med första kvartalet 2018.

Ekonomi

Det kanadensiska IT-konsultbolaget CGI Inc. meddelade på måndagen att de lagt ett kontanterbjudande om 4,32 miljarder kronor för svenska Acando.
CGI sa att Acandos styrelse enhälligt rekommenderat 41,45 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie på drygt 44 procent jämfört med Acandoaktiens slutkurs under fredagen. ”CGI anser att erbjudandet är en attraktiv möjlighet att genomföra företagets tillväxtstrategi och stärka sin kapacitet i norra Europa och Tyskland”, sade CGI i ett uttalande.

Affären kräver godkännande från konkurrensmyndigheterna i respektive land. Förutsatt att erbjudandet godkänns senast kring 18 april, kan affären verkställas runt 25 april, enligt CGI. Acando sade i ett separat uttalande att de ägare som har aktier motsvarande 30 procent eller mer av rösterna i bolaget har gått med på erbjudandet.