Säkerhet

Frågor och svar om överfallslarm

Ett överfallslarm ger dig eller en anställd möjlighet att diskret kalla på hjälp i en farlig situation. Ofta är knappen kopplad till en larmcentral med operatör som kan vidta rätt åtgärder. I mer allvarliga fall kan polisen tillkallas – antingen direkt genom att trycka på knappen, eller genom att operatören ser vad som händer (med hjälp av en övervakningskamera) och gör bedömningen att ordningsmakten bör hjälpa till.

Vilka behöver ett överfallslarm?

Det går inte att placera alla i ett givet fack naturligtvis, men vanligt är att det används på utsatta arbetsplatser. Till exempel kan ett överfallslarm behövas om man jobbar ensam i exempelvis en klock- eller smyckesbutik. Det kan också behövas om någon arbetar ensam med personer som kan vara utåtagerande.

En fördel med många överfallslarm är att de är diskreta. Hotfulla situationer kan ibland förvärras om det upptäcks att hjälp har tillkallats. En strategiskt placerad larmknapp råder bot på det problemet.

Exempel på arbetsplatser där ett överfallslarm kan behövas:

  • Vården
  • Säkerhetspersonal
  • Personer som arbetar ensamma i butiker med värdefulla föremål

Vad händer när man trycker på knappen?

Det är vanligt att larmet är kopplat till en larmcentral som kan se vad som händer med hjälp av en övervakningskamera. Operatören på centralen kan då snabbt vidta lämpliga åtgärder, som ju ofta är att tillkalla polis, alternativt skicka en väktare – beroende på situationen givetvis.

Exakt vad som sker när knappen trycks på kan anpassas hos de flesta larmbolag. Till exempel kan instruktioner ges att kollegor kontaktas strax efter att polis eller väktare har tillkallats.

Var bör den placeras?

Det här är bäst att rådgöra med larmbolaget om. Många väljer att placera knappen i närheten av kassan om det är i en butik. Det bör alltid vara diskret så att det finns möjlighet att aktivera ett tyst larm utan att en eventuell gärningsman kan upptäcka det. Det finns också bärbara larm som fungerar likadant som dem som monteras – med den enda skillnaden att man kan ta larmet med sig, alltså.

Vilka typer av överfallslarm finns det?

Det är vanligt att det delas in i två kategorier:

  • Överfallslarm
    Oftast tillkallas väktare eller polis vid aktivering.
  • Bråklarm
    Väktare eller hjälp från den egna personalen tillkallas. Är du osäker på vilken typ du behöver är det bäst att kontakta ett larmbolag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *